Temple Events and Schedule

Classes:

Event Name
Shloka
Shloka Class
Every Sunday 5:30 PM - 6:30 PM

Upcoming Events:

Event Name
Sri 3/23/2018 7 PM - 3/23/2018 8:30 PM
Sri Mahalakshmi Abhishekam
Sponsership $51 - you may pay at Temple or Online
Vasantha 3/25/2018 7 PM - 3/25/2018 8:30 PM
Vasantha Navarathri - 03/18 - 03/25
Every day evening 7:00 P.M - 8:30 P.M Sundarakanda Parayanam
03/24th - 10:00 AM : Ramabhishekam
05:00 PM - 07:00 PM - Mehandi
03/25 - Sri Ramanavami Schedule
06:00 AM - Samskhepa Ramayana Homam $51
09:00 AM - Edurukollu ,Kollatam
11:00:00 A.M - Kalyanotsavam, Pattabhishekam & RamaDheksha viramana
Sponsorship:Whole Event - (Sundarakanda + Kalyanam+ Pattabhishekam) $251
Sundarakanda parayanam - $101
Kalyanam + Samkshepa ramayanam homam - $101
Hanuman 3/27/2018 7 PM - 3/27/2018 8:30 PM
Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Sponsership $51 - you may pay at Temple or Online
Sri 3/30/2018 7 PM - 3/30/2018 8:30 PM
Sri Mahalakshmi Abhishekam
Sponsership $51 - you may pay at Temple or Online
Sri 3/31/2018 10:30 AM - 3/31/2018 11:59 AM
Sri Vishnu Sahasranama Homam
Sponsership $51 - you may pay at Temple or Online
Samuhika 3/31/2018 7 PM - 3/31/2018 8:30 PM
Samuhika Satyanarayana Vratham
Sponsership $51 - you may pay at Temple or Online