We welcome all Devotees to participate in all Swami Sevas and Events...Jai Srimannarayana
Mahalakshmi

7/20/2018 7 PM - 8:30 PM Mahalakshmi Abhishekam

Daily Sevas

Nitya Sahasra Archana Everyday:


Nitya Sahasra Archana Everyday:
Daily 10:00 AM

Education Programs

Shloka Class


Shloka Class
Every Sunday 5:30 PM - 6:30 PM

Upcoming Events

Mahalakshmi

7/20/2018 7 PM - 8:30 PM Mahalakshmi Abhishekam
Register...

Sudharshana

7/21/2018 10:30 AM - 11:59 AM Sudharshana Homam
Register...

Hanuman

7/24/2018 7 PM - 8:30 PM Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Register...

Mahalakshmi

7/27/2018 10 AM - 11 AM Mahalakshmi Abhishekam
Register...

Samuhika

7/27/2018 7 PM - 8:30 PM Samuhika Satyanarayana Vratham & Guru Pournima
Register...

Sri

7/28/2018 10:30 AM - 11:59 AM Sri Vishnu Sahasranama Homam
Register...

Hanuman

7/31/2018 10:30 AM - 11:30 PM Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Register...

Mahalakshmi

8/3/2018 7 PM - 8:30 PM Mahalakshmi Abhishekam
Register...

Mahabhishekam

8/4/2018 10:30 AM - 1 PM Mahabhishekam (Lord Venkateshwara Swamy )
Register...

Hanuman

8/7/2018 7 PM - 8:30 PM Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Register...

Mahalakshmi

8/10/2018 7 PM - 8:30 PM Mahalakshmi Abhishekam
Register...

Sri

8/11/2018 10:30 AM - 11:59 AM Sri Srinivasa Kalyanam
Register...

Andal

8/13/2018 7 PM - 8:30 PM Andal Thriu Nakshathram
Register...

Hanuman

8/14/2018 7 PM - 8:30 PM Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Register...

Naga

8/15/2018 7 PM - 8:30 PM Naga Panchami & Garuda Panchami & Sri Sudharshana Jayanthi
Register...

Mahalakshmi

8/17/2018 7 PM - 8:30 PM Mahalakshmi Abhishekam
Register...

Sudharshana

8/18/2018 10:30 AM - 11:59 AM Sudharshana Homam
Register...

Hanuman

8/21/2018 7 PM - 8:30 PM Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Register...

Varalakshmi

8/24/2018 7 PM - 8:30 PM Varalakshmi Vratham
Register...

Sravana

8/25/2018 7 PM - 8:30 PM Sravana Pournima - Satyanarayana swamy vratham & Sri Vishnu sahasranama Homam
Register...