We welcome all Devotees to participate in all Swami Sevas and Events...Jai Srimannarayana
Sri

8/17/2018 7 PM - 8:30 PM Sri Sukta Samputikarana Homam ; Mahalakshmi Abhishekam

SVTVA Splash

Daily Sevas

Nitya Sahasra Archana Everyday:


Nitya Sahasra Archana Everyday:
Daily 10:00 AM

Education Programs

Shloka Class


Shloka Class
Every Sunday 5:30 PM - 6:30 PM

Upcoming Events

Sri

8/17/2018 7 PM - 8:30 PM Sri Sukta Samputikarana Homam ; Mahalakshmi Abhishekam
More Info... Register...

Sudharshana

8/18/2018 10:30 AM - 11:59 AM Sudharshana Homam
Register...

Hanuman

8/21/2018 7 PM - 8:30 PM Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Register...

-

8/24/2018 6 AM - 8:30 PM - 6:00 AM - Sri Sukta Samputikarana Homam & 7:00 PM - Samuhika Varalakshmi Vratam
More Info... Register...

Varalakshmi

8/24/2018 7 PM - 8:30 PM Varalakshmi Vratham
Register...

Sravana

8/25/2018 6 AM - 8:30 PM Sravana Pournima - Satyanarayana swamy vratham & Sri Vishnu sahasranama Homam
Register...
6:00 A.M - 10.A.M - Rigveda & Yajurveda upakarma(Avani avitam/Janjayala Pournima)
1st Batch - 6:00 AM - 7:00 AM
2nd Batch - 7:00 AM - 8:00 AM
3rd Batch - 8:00 A.M - 9:00 A.M
4th Batch - 9:00 A.M - 10 A.M
10:30 - AM - 11:30 AM - Hayagriva Homam
5:00 PM - 7:30 PM - Samuhika Satyanarayana Swami Vratham & Rakshabandhanam to Swami

Sri

8/31/2018 7 PM - 8:30 PM Sri Sukta Samputikarana Homam
More Info... Register...

Mahabhishekam

9/1/2018 10:30 AM - 1 PM Mahabhishekam (Lord Venkateshwara Swamy )
Register...

Sri

9/3/2018 6:30 PM - 8:30 PM Sri Krishna Janmashtami - Sri Krishna Abhishekam , Unjal Seva and Utti
Register...

Hanuman

9/4/2018 7 PM - 8:30 PM Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Register...

Mahalakshmi

9/7/2018 7 PM - 8:30 PM Mahalakshmi Abhishekam
Register...

Sri

9/7/2018 7 PM - 8:30 PM Sri Sukta Samputikarana Homam & Maha poornahuthi
More Info... Register...

Sri

9/8/2018 10:30 AM - 11:59 AM Sri Srinivasa Kalyanam
Register...

Chakrasnanam

9/8/2018 12 AM - 8:30 PM Chakrasnanam
More Info... Register...

Hanuman

9/11/2018 7 PM - 8:30 PM Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Register...

Vinayaka

9/12/2018 7 PM - 9 PM Vinayaka Chathurthi
Register...

Mahalakshmi

9/14/2018 7 PM - 8:30 PM Mahalakshmi Abhishekam
Register...

Sudharshana

9/15/2018 10:30 AM - 11:59 AM Sudharshana Homam
Register...

Hanuman

9/18/2018 7 PM - 8:30 PM Hanuman Abhishekam &Vadamala & Hanuman Chalisa parayanam
Register...

Mahalakshmi

9/21/2018 10 AM - 11 AM Mahalakshmi Abhishekam
Register...